Event
Event

Chi tiết

Thẻ Appota 500k

Thẻ Appota 500k

Price : 23.83 .USD

Bên cạnh mệnh giá 1 triệu, thì thẻ appota 500k cũng là mệnh giá trung và phổ biến với nhiều game thủ. Mệnh giá 500k được xem là vừa với nhu cầu của số đông và các bạn gamer ở nước ngoài hoàn toàn có thể mua được bằng thẻ visa, thẻ mastercard hoặc tài khoản paypal tại website Gamecard.vn.