Event
Event

Chi tiết

Thẻ Appota 100k

Thẻ Appota 100k

Price : 4.77 .USD

Thẻ appota là thẻ game do Gamota phát hành, có thể nạp được cho nhiều game online như: Tru Tiên 3D, Ải Mỹ Nhân Mobile, Chiến Tiên,... Appota 100k là mệnh giá nhỏ được phát hành đảm bảo phù hợp với nhu cầu của nhiều game thủ. Bên cạnh thẻ appota 100k, gamer cũng có thể mua được các mệnh giá khác như: 200k, 300k, 500k, 1 triệu, 2 triệu,... tại website Gamecard.vn.