Event
Event

Chi tiết

Thẻ Appota 200k

Thẻ Appota 200k

Price : 9.53 .USD

Appota 200k phù hợp với nhu cầu nạp game của nhiều game thủ.

Ở Việt Nam: Game thủ có thể mua thẻ appota bằng ATM nội địa có đăng ký internet banking hoặc mua bằng thẻ visa/ mastercard.

Ở nước ngoài: Bên cạnh thanh toán bằng thẻ visa/ mastercard thì game thủ còn có thể đặt mua thẻ appota qua tài khoản paypal hoặc chuyển khoản commonwealth nếu ở Úc.