Event
Event

Chi tiết

Thẻ Appota 50k

Thẻ Appota 50k

Price : 2.41 .USD

Thẻ appota 50k là mệnh giá nhỏ nhất của loại thẻ Appota được sản xuất bởi nhà phát hành Gamota. Để mua thẻ appota 50k, game thủ có thể truy cập Gamecard.vn đăng ký tài khoản, đặt mua thẻ và thanh toán bằng thẻ ATM, thẻ visa hoặc thẻ mastercard.