Chi tiết

Thẻ Bit 5 triệu

Thẻ Bit 5 triệu

Price : 235.20 .USD

Thẻ Bit 5 triệu: đây là mệnh giá lớn nhất của nhà phát hành Qpal. Bạn có thể mua thẻ bit tại gamecard.vn 1 cách dễ dàng vì website chấp nhận thanh toán qua Visa, Mastercard, Paypal nếu bạn ở nước ngoài. Bạn ở Việt Nam có thể mua qua thẻ ATM đã đăng ký chức năng internet banking.