Event
Event

Chi tiết

Thẻ Bit 200k

Thẻ Bit 200k

Price : 9.53 .USD

Thẻ Bit 200k: Được bán chính thức tại website gamecard.vn. Khách hàng ở nước ngoài dễ dàng mua Bit online bằng bank Visa, Mastercard, Paypal. Game thủ ở Việt Nam có thể mua thẻ bằng thẻ ATM nội địa có kết nói internet banking hoặc chuyển tiền trực tiếp tại ngân hàng và các trụ ATM trên toàn quốc. Quá trình order và nhận mã thẻ chỉ diễn ra trong vòng 1-3 phút.