Event
Event

Chi tiết

Thẻ Bit 100k

Thẻ Bit 100k

Price : 4.77 .USD

Thẻ Bit 100k: đây là mệnh giá nhỏ nhất được bán tại gamecard.vn. Khi bạn sống ở nước ngoài bạn có thể nạp thẻ bit qua Visa, Mastercard, Paypal. Nếu bạn ở Việt Nam bạn có thể mua qua thẻ ATM.

Với thẻ Bit, bạn có thể chơi 1 số game của nhà phát hành VTC, Gosu, Kul...