Event
Event

Chi tiết

Thẻ Scoin 1 Triệu

Thẻ Scoin 1 Triệu

Price : 47.66 .USD

Thẻ scoin được sản xuất với 8 mệnh giá bởi nhà phát hành VTC Mobile. Thẻ scoin 1 triệu là mệnh giá cao nhất trong hệ thống được người dùng mua để nạp cho game và những dịch vụ do VTC Mobile quy định.

 

Người dùng có thể mua mệnh giá scoin 1 triệu không giới hạn tại Gamecard.vn. Website phân phối mã thẻ scoin cho người Việt đang ở trong nước lẫn nước ngoài. Cách thức giao dịch như sau:

  • Khách hàng trong nước: mua thẻ scoin online thanh toán qua thẻ ATM (iBanking hoặc thẻ visa/ mastercard).
  • Khách hàng ở nước ngoài: thanh toán bằng thẻ visa/ mastercard quốc tế hoặc Paypal. Khách hàng ở Úc có thể chuyển khoản qua commonwealth hoặc westpac miễn phí thanh toán.