Event Event

Chi tiết

Gate 100k

Gate 100k

Price : 4.77 .USD

Thẻ Gate là một loại thẻ do FPT Việt Nam phát hành, dùng để chơi các loại game như: Đắc kỷ, Lãnh chúa, Tây Du Ký, Đặc nhiệm, MU… Nhằm giúp cho khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn hơn, website đã phát triển thêm các mệnh giá thẻ lớn nhỏ khác nhau. Hiện tại Gamecard.vn đang có mệnh giá thấp nhất là thẻ gate 100k, ngoài ra còn có thêm 5 mệnh giá: thẻ gate 5 triệu, thẻ gate 2 triệu, thẻ gate 1 triệu, thẻ gate 500k, thẻ gate 200k.