Event
Event

Chi tiết

Gate 10 triệu

Gate 10 triệu

Price : 471.50 .USD

Thẻ gate 10 triệu là mệnh giá mới nhất và cũng là mệnh giá lớn nhất được FPT phát hành. Mua thẻ gate 10 triệu, bạn có thể tiết kiệm được thời gian nạp đồng thời nhận thêm nhiều ưu đãi từ Game cũng như từ website Gamecard.vn.

Khách hàng ở nước ngoài có thể mua thẻ gate bằng thẻ visa, master hoặc tài khoản paypal. Rất nhanh chóng và tiện lợi.