Chi tiết

Thẻ SohaCoin 50k

Thẻ SohaCoin 50k

Price : 2.41 .USD

Nạp thẻ sohacoin 50k để sở hữu sohacoin trong tài khoản, đây là đơn vị thanh toán dành riêng cho tất cả các game online được phát hành bởi sohagame. Game thủ trong và ngoài nước hoàn toàn có thể mua thẻ sohacoin dễ dàng và nhanh chóng bằng thẻ visa/ mastercard.