Gamecard Noel 2019 Gamecard Noel 2019

Chi tiết

Thẻ Funcard 500k

Thẻ Funcard 500k

Price : 24.75 .USD

Thẻ funcard 500k là một trong những mệnh giá được phát hành bởi NPH game Funtap. Hiện nay, thẻ funcard đã được bán tại 10.000 điểm bán thẻ trên toàn quốc. Game thủ đang sống tại các nước trên thế giới có đam mê game Việt có thể mua thẻ funcard online tại website Gamecard.vn.