Thức Ăn Nhanh

Combo cơm

35.00 USD

combo trà sữa

30.00 USD

Combo Nước

62.00 USD

Combo Pizza & nước

90.00 USD

Combo Gà Thái

67.00 USD

Combo Pizza

61.00 USD

Combo Gà Rán 2

22.00 USD

Combo Gà Rán

22.00 USD