Chi tiết

Thẻ Appota 5 triệu

Thẻ Appota 5 triệu

Price : 235.75 .USD

Thẻ appota 5 triệu là thẻ có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống thẻ của Appota. Thẻ được sử dụng để nạp cho tất cả các game online của Gamota. Với mệnh giá lớn này, game thủ có thể tiết kiệm được thời gian nạp thẻ và có thể có nhiều cơ hội nhận thêm khuyến mãi và tham gia các event lớn do Gamecard.vn tổ chức.