Event
Event

* Thể lệ: Event diễn ra lúc 10h -11h các ngày 14, 15, 16/08. Trong khung giờ vàng, cứ sau 15 phút hệ thống sẽ thay đổi loại thẻ 1 lần, bạn cần nhấn F5 để thấy loại thẻ 0 đồng tiếp theo xuất hiện. Việc của bạn là chỉ cần click vào dòng "Đặt hàng ngay" để chọn loại thẻ bạn cần mua. Và bạn hãy nhớ, cứ 15 phút bạn lại F5 1 lần site để thấy được thẻ mới xuất hiện nhé!

Xem chi tiết chương trình khuyến mãi tại đây!

Event card