Gamecard xuân 2018 Gamecard 2018 Gamecard xuân 2018 Gamecard 2018

Chi tiết

Viettel 1 triệu

Viettel 1 triệu

Price : 49.98 .USD

Thẻ Viettel 1 triệu là thẻ có giá trị cao nhất có bán tại Gamecard.vn. Ngoài việc nạp cho thuê bao trả trước của nhà mạng viettel, thẻ còn được nạp cho rất nhiều game online của các nhà phát hành Game lớn tại Việt Nam.