Chi tiết

Vcoin 500k

Vcoin 500k

Price : 24.97 .USD

Thẻ Vcoin 500k là thẻ có mệnh giá lớn trong các thẻ Vcoin được bán tại website Gamecard.vn, dùng để nạp cho các game của công ty VTC. Ngoài ra thẻ Vcoin còn nạp để mua hàng hoặc chuyển đổi sang các dịch vụ khác của công ty VTC.

Không chỉ ở Việt Nam, khách hàng ở nước ngoài cũng có thể dễ dàng mua được thẻ vcoin chỉ cần có một thẻ visa, mastercard hoặc tài khoản paypal cá nhân và 1 tài khoản tại Gamecard.vn, mọi vấn đề đã trở nên quá đơn giản.